BISSCHOP TAWADROS IS NIEUWE KOPTISCH-ORTHODOXE PATRIARCH VAN ALEXANDRIË

Zondag, 04 november 2012 terug >

BISSCHOP TAWADROS IS NIEUWE KOPTISCH-ORTHODOXE PATRIARCH VAN ALEXANDRIË

Tawadros II is de nieuwe paus van de koptisch-orthodoxe christenTawadros II is de nieuwe paus van de koptisch-orthodoxe christen

BRUSSEL (KerkNet/Kipa-Apic/VRT/Belga) – In de Sint-Marcuskathedraal van Caïro heeft een onschuldige kinderhand vanmorgen beslist wie de nieuwe koptisch-orthodoxe patriarch wordt van Alexandrië. Uit een glazen, met rode was verzegelde urne trok de geblinddoekte jongen de naam van bisschop Tawadros. De geestelijke, die uitgerekend vandaag zijn 60ste verjaardag viert, komt straks aan het hoofd te staan van naar schatting 16 miljoen koptische christenen wereldwijd.

118e koptisch-orthodoxe patriarch

Tawadros wordt de 118e koptisch-orthodoxe patriarch en volgt Shenouda III op, die op 17 maart op 88-jarige leeftijd overleed. Hij wordt op 18 november in een grootse plechtigheid geïnstalleerd als patriarch Tawadros II, de nieuwe ‘paus van Alexandrië, patriarch van de Prediking van de Heilige Marcus en van heel Afrika’, zoals zijn titel voluit luidt.
De nieuwe patriarch studeerde farmacie en stond jarenlang aan het hoofd van een geneesmiddelenbedrijf. In 1988 koos hij voor een leven als monnik in het woestijnklooster van Deir Anba Bischoi. In 1997 werd hij hulpbisschop van Beheira in de noordelijke Nijldelta. Hij staat bekend als openhartig en verzoenend.

De urne bevatte de naam van drie kandidaten, die eerder door een raad van 2.412 koptische bisschoppen, priesters en gelovigen waren weerhouden. Het geblinddoekte kind, dat volgens de voorschriften jonger dan 9 moet zijn, staat symbool voor onschuld en zuiverheid. De raad weerhield eind vorige maand twee bisschoppen en een monnik als mogelijke kandidaat voor de opvolging: bisschop Rafaël (54) uit Caïro, een nauwe medewerker van de overleden patriarch, hulpbisschop Tawadros (60) van Beheira in de noordelijke Nijldelta, en de monnik Rofail ava Mina (70). Tijdens de verkiezing, die met heel strenge veiligheidsmaatregelen gepaard ging, verbleven de drie kandidaten in een woestijnklooster in Wadi Natrun. Daar ligt ook patriarch Shenouda begraven.

Hoge verwachtingen

De verkiezing van de nieuwe patriarch heeft plaats op een delicaat moment, omdat de koptisch-orthodoxe christenen sinds de val van het bewind van president Hosni Mubarak onder een toenemende vervolging van radicale moslims, in het bijzonder van salafisten, gebukt gaan. Door achterstelling, armoede en discriminatie zijn tienduizenden koptisch-orthodoxe christenen gevlucht. Een aanzienlijk deel daarvan verblijft in Canada en de Verenigde Staten, maar ook in Europa.

De verwachtingen voor de nieuwe patriarch zijn hooggespannen. Hij moet ervoor zorgen dat de kopten opnieuw een stem hebben in de Egyptische samenleving en hij moet de toekomst van de christelijke gemeenschap op een cruciaal moment in de Egyptische geschiedenis veilig stellen. Bovendien wordt verwacht dat hij het beleid van de vorige koptische patriarch, Shenouda, voortzet. De overleden patriarch gaf een belangrijke impuls aan de kerkgemeenschap in Egypte. Zo tellen de bijna uitgestorven koptische kloosters vandaag opnieuw honderden monniken. Patriarch Shenouda was bovendien bruggenbouwer en een felle voorstander van de interreligieuze dialoog en de verdraagzaamheid. Hij leverde ook een belangrijke bijdrage tot de oecumene en hij bracht in 1973 voor het eerst sinds 1.500 jaar als koptische kerkleider een bezoek aan het Vaticaan.

(Kerknet)

No comments yet

Comments are closed

Michigan SEO