Kerk dicht bij Mensen

 

Kerk dicht bij Mensen

Bert ClaerhoutBert Claerhout Bron: Kerknet

BRUSSEL (KerkNet/Kerk & Leven) – De tragische busramp liet in Vlaanderen niemand onberoerd en ook ver daarbuiten zochten mensen een manier om uiting te geven aan hun rouw.

Bert Claerhout, hoofdredacteur van ‘Kerk & leven’, merkt de sterke aanwezigheid van de Kerk op in het verwerkingsproces: “De bisschoppen uitten meteen hun medeleven met de ouders, aartsbisschop André-Joseph Léonard en mgr. Patrick Hoogmartens gingen voor in de respectieve gebedswakes in Leuven en Lommel, en mgr. Leon Lemmens, de hulpbisschop van Mechelen-Brussel, vergezelde de getroffen ouders naar Zwitserland. Een sterk geëmotioneerde Dirk De Gendt, de deken van Leuven, benadrukte hoe moeilijk het is om in zulke momenten van immense triestheid te aanvaarden dat leven en dood, alfa en omega, in elkaars verlengde liggen.”

“We kregen een Kerk te zien die dicht bij de mensen staat,” stelt Claerhout vast, “en heel wat Vlaamse kerken waren opnieuw een plaats waar mensen bijeenkwamen om elkaar te steunen en – voor de gelovigen onder hen – om hun verdriet, angst en hoop aan Hem toe te vertrouwen. Dat alles had niets van doen met kerkelijk sentiment, het waren blijken van belangeloos medeleven met wie zijn verdriet en steun wou uiten.”

Claerhout vraagt ook voldoende tijd om te mogen rouwen: “Recent onderzoek leert bijvoorbeeld dat velen zich tot Tele-Onthaal wenden om te praten over iemand die al meer dan een jaar, of langer, overleden is. Naar hun gevoel kunnen ze daar nergens anders mee terecht, want bij familieleden en vrienden vonden ze alleen in het begin een luisterend oor.” De hoofdredacteur van ‘Kerk & leven’ vraagt dat iedere mens getroffen door het overlijden van een naaste de nodige tijd krijgt om te verwerken wat hem is overkomen.

(Kerknet)

No comments yet

Comments are closed

Michigan SEO